MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
ศทส. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๑ ปี
watermark

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดย นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะ ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๑ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ซึ่งมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ 


สำหรับกิจกรรมสำคัญ มีพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับพิธีสักการะพระพุทธศิริวัฒนธรรมธาตุ ศาลพระภูมิ และศาลตายาย โดย มีผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar