MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดตรัง)
watermark

     นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องธนารมณ์ 3 ชั้น 3 โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
     โดยมีนางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัตรัง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการใช้งานระบบฯ และมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ให้ความรู้ในการนำเข้าข้อมูลและตลอดภายในงานมีบริการถ่ายรูปภาพสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดตรัง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎ์ธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งหมด 136 ท่าน


image รูปภาพ
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดตรัง)
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดตรัง)
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดตรัง)
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดตรัง)
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคใต้ (จังหวัดตรัง)

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar