MOC 100 Years
TH    EN
 
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดสมุทรสงคราม)
watermark

 นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application ในพื้นที่ภาคกลาง เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
     โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนะนำการใช้งานระบบฯ และมีวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ให้ความรู้ในการนำเข้าข้อมูลและตลอดภายในงานมีบริการถ่ายรูปภาพสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งหมด 116 ท่าน


image รูปภาพ
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดสมุทร
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดสมุทร
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดสมุทร
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดสมุทร
นางเดือนเพ็ญ กรองมาลัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูลดิจิทัลด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน ในพื้นที่ภาคกลาง (จังหวัดสมุทร

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar